Allergi

Allergi er en tilstand, hvor kroppens immunforsvar reagerer på og vil bekæmpe et eller andet, man er kommet i kontakt med. Allergi kan betyde mange forskellige ting. Man kan være allergisk over for bestemte stoffer og kemikalier, som vi omgiver os med i hverdagen. Man kan fx være allergisk over for bestemte fødevarer eller over for støvmider, bestemte dyr eller tobaksrøg.

Der findes tre forskellige allergiformer: 1) kontaktallergi – eksempelvis over for nikkel, 2) fødevareallergi – eksempelvis over for mælk eller nødder, og 3) luftvejsallergi – over for blandt andet pollen.

En allergisk reaktion kan komme til udtryk på mange forskellige måder. Blandt andet kan man slå ud med eksem, hæve op eller få andre reaktioner, hvis man er i kontakt med et stof, man ikke kan tåle. Når der er tale om luftvejsallergi kan øjnene ofte løbe i vand og næsen begynde at løbe.

Astma

Astma er en sygdom, hvor der er en kronisk betændelsesreaktion i luftvejsslimhinden. Betændelsestilstanden gør, at luftvejene bliver forsnævrede, og det gør luftvejspassagen gennem luftvejene mere besværlig. Man kan forestille sig, hvordan det må være, hvis man skal trække vejret gennem et sugerør.
De mest almindelige symptomer på astma er åndenød ved fysisk anstrengelse, hoste, hvæsende og pibende vejrtrækning samt besvær med at trække vejret.

Astma kan opdeles i to typer:
1) allergisk-astma og 2) ikke-allergisk astma.
Hos børn med den allergiske astma kan pollen, husstøvmider, svampe eller pelsdyr være faktorer, som udløser astmaen.
Ved den ikke-allergiske astma kan man ikke påvise nogen form for allergi.

Selv om et astmaanfald kan føles meget skræmmende, er de fleste anfald ret svage og varer ikke lang tid. Anfaldene stopper ofte efter få minutter, specielt hvis man bruger astmamedicin. Medicinen virker som regel allerede et par minutter efter inhalationen, idet den åbner luftvejene op og letter for luftpassagen. For det meste er anfaldene ufarlige, selvom de naturligvis kan være meget ubehagelige.

Vær åben og interesseret. Spørg fx ind til, hvilken betydning allergien eller astmaen har for din klassekammerat, og hvad du kan gøre for at hjælpe, hvis han/hun får en allergisk reaktion eller et astmaanfald. Vær generelt hensynsfuld ligesom over for alle andre. Brug omtanke og spørg, hvis du er i tvivl. Tænk fx over, at din kammerat måske kan få et anfald, hvis du fx sprøjter parfume i klassen, eller hvis I har dyr derhjemme, så der sidder dyrehår i dit tøj.

Der er forskellige slags medicin, som børn med astma kan bruge:

  1. Anfaldsmedicin: Hvis man har astma kan man få medicin, der indhaleres (ind gennem næsen) som pulver eller spray. Det virker i løbet af få minutter ved at udvide luftvejene igen og derved gøre det nemmere at trække vejret.
  2. Barnet kan også indånde binyrebarkhormon, som dæmper den betændelse, der er i luftvejene, og gør, at barnet ikke får så mange astmaanfald.
  3. Der er også tabletter (piller) med binyrebarkhormon, som kan bruges, hvis barnet i en periode har mange anfald.

Der er nogen, der tror, at børn med astma helst ikke må blive for forpustede. Dette er en fordom.
Børn med astma har ligesom de fleste andre godt af at komme ud og tumle og røre sig.

Du kan fx læse mere om astma her: Astma hos børn