www.etlivsomordblind.dk

Et liv som ordblind er en hjemmeside, der blandt andet viser, at selvom du er ordblind, kan du stadigvæk godt tage din drømmeuddannelse! Der er mange veje rundt om din ordblindhed, og du er ikke den eneste med de udfordringer. På siden kan du også læse om andre ordblinde, og hvordan de har fundet løsninger og nået deres mål!

www.fællesomfritiden.dk

Fælles om Fritiden er et partnerskabsprojekt mellem Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) og 10 samarbejdskommuner. Projektet er støttet af SATS-Puljen og varer 3 år fra 2016-2018.
Projektet har til formål at styrke inklusion af børn med handicap, diagnoser og kroniske sygdomme i fritidsfællesskaber.

Fælles om Fritiden arbejder med muligheder og barrierer for en aktiv fritid hos børn både med og uden handicap, foreninger og forældre til børn med handicap. På hjemmesiden er der information om fritidsguidning, inklusionslege, forældreforum og foreningssupervision. Der er også en værktøjskasse med redskaber og viden til at styrke inklusion i fritidslivet.

www.filmkompagniet.dk

Filmkompagniet producerer undervisningsfilm, der formidler god praksis fra folkeskolen. De har lavet nogle rigtig gode, informative videoer om inklusion under overskrifterne: ”Inklusion i klassen”, ”Inkluderende klasseledelse” og ”Inklusion på Tåsingeskolen”. Disse informationsfilm henvender sig primært til lærere, og i filmene præsenteres mange gode værktøjer, som kan bruges i en inkluderende undervisning. Selvom lærere er den primære målgruppe, kan filmene bestemt også være relevante for ledere, pædagoger, forældre og andre, der interesserer sig for inklusion i praksis. Herudover kan du også finde mange andre gode film med blandt andet temaerne: trivsel, cooperative learning, målstyret undervisning m.fl.

www.ordtavlen.dk

På Ordtavlen.dk kan du finde viden om alle de hjælpemidler, du som ordblind, forælder eller lærer kan bruge i skolen eller fritiden. Hvordan kan du få læst tekster op eller få din smartphone til at skrive for dig?
Alt det og meget mere kan du finde på Ordtavlen.

Links til forskellige hjælpemidler og materialer til brug i skolen

Piktogrammer

Piktogrammer er symboler, tegninger eller billeder, som visualiserer opgaver, aftaler og tid. En piktogramtavle giver en overskuelig, visuel planlægning af dagen, ugen eller måneden. Det er således rigtig godt til at skabe overblik for både elever og lærere. Symbolerne eller billederne kan udskiftes og genbruges efter behov. I kan fx. sætte velcro bag på.

Der findes forskellige steder på nettet, hvor du kan hente piktogrammer – symboler, som er lige til at printe ud. Et af dem er programmet Picto Selector, der kan downloades helt gratis:

www.kc-hil.dk

Materialebasen

Materialebasen er en lukket konference på Skolekom med digitaliserede undervisningsmidler, der er målrettet læsesvage elever. Det er en database med indscannede tekster, som kan bruges i undervisningen.

Adgangen til databasen i Skolekom kontrolleres ved UNI-login. Adgangen tildeles eleven efter anmodning fra skolen – formelt skolelederen. Tilmeldingen skal indeholde elevens Skolekom-ID (fx elev0001).

Eleven vil derefter få adgang til materialebasen via et ikon på Skolekom-skrivebordet og kan selv hente tekster – eller læreren kan sende en tekst til eleven. Den indscannede tekst kan læses op vha. fx CD-ord, så hvert ord markeres, mens det læses op.

EMU

EMU’en er en læringsportal til både elever, lærere, pædagoger m.fl. Her findes masser af materialer til faglige aktiviteter og meget andet. EMU’en giver således skoler en samlet indgang til og overblik over ressourcer på nettet, som kan bruges i undervisningen.

EMU’en er en platform til videndeling og formidling af best practise og inspiration til, hvordan it kan bruges didaktisk til at understøtte de faglige mål.

www.emu.dk

Skole for mig

www.skoleformig.dk kan du som lærer hente viden, råd og redskaber til dit arbejde med at højne trivsel og læring hos børn som rammes af langvarig eller kronisk sygdom. Du kan finde viden om de enkelte sygdomme, såvel som viden om de problemstillinger, der går på tværs; fravær, faglige huller og træthed for eksempel.

Du kan også læse med som elev!
På siden finder du små temaer om de problemer, som mange børn bokser med når de bliver ramt af sygdom.
Du finder også simple ideer til, hvordan du som elev selv kan være med til at vælge de særregler, der vil være gode for dig, eller hvordan du kan fortælle din klasse om din sygdom.

Børns vilkår

Børns Vilkår har udviklet et forløb, som har til formål at fremme den sociale trivsel i skoleklasser.

Forløbet Trivsel til alle indeholder aktiviteter, der er tilrettelagt, så de udvikler og styrker elevernes sociale kompetencer og deres fællesskabsfølelse. Materialet er inspireret af den løsningsfokuserede tilgang, hvor fokus er på at gøre mere af det, der virker. Der fokuseres på ressourcer frem for problemer.

Materialet kan bruges som et samlet forløb, hvor man arbejder med alle øvelserne i en periode på ca. ni lektioner – fordelt over tre uger. Man kan også tage enkelte øvelser og bruge dem uafhængig af hinanden. Materialet er opdelt i indskoling, mellemtrin og udskoling.

Materialet er dialogbaseret og indeholder øvelser med cases fra BørneTelefonen.

www.børnsvilkår.dk

Forældre fremmer fællesskabet

“Forældre Fremmer Fællesskabet” er en kampagne drevet af Det Centrale Handicapråd og Skole og Forældre. De har blandt andet udviklet hjemmesiden inklusionsklar.dk, hvor der fx er værktøjer, tekster og film til forældre og til forældremødet:

www.inklusionsklar.dk