Del de bedste

Formålet med ”Del de bedste” er:

  • At understøtte arbejde med inklusion som helhed
  • At skabe en dialog i lærer- og pædagoggruppen om erfaringer med inklusion
  • At være katalysator for en refleksion over egne succeser med inklusion

Øvelsen har en varighed af 30-45min med dertilhørende 10-15min forberedelse for hver af de deltagende

Klik på billedet for at downloade øvelsesvejledningen.

Dialogspørgsmål pædagogisk møde

Formålet med dialogspørgsmålene er:

  • At være et redskab under de pædagogiske møder
  • At være en katalysator for dialogen om den inkluderende skole
  • At understøtte processen hvormed der arbejdes med inkluderende fællesskaber

Dialogspørgsmålet tjener som en indgangsvinkel til et møde, i enten større eller mindre grupper, og kan derfor have meget varierende længde alt afhængig af mødets kontekst og længde

Klik på billedet for at downloade øvelsesvejledningen.

Refleksionsøvelse

Formålet med refleksionsøvelsen er:

  • At være et redskab til at understøtte selvrefleksionen over den inddragende undervisning
  • At tjene som nem hjælp til selvhjælp
  • At skabe reflekterende dialoger kollegaer imellem

Øvelsen har en varighed af 15-30min alt afhængig af om den udføres individuelt eller med en kollega eller to

Klik på billedet for at downloade øvelsesvejledningen.

Christian Quvang

Herunder følger et skriv fra Christian Quvang Ph.d., Cand. Pæd. Psych. og lektor, der giver en grundlæggende introduktion til inklusion i grundskolens øjemed. Fokus er på inklusionens forskellige dimensioner

Klik på billedet for at downloade øvelsesvejledningen.