Høretab betyder, at man ikke kan høre alle de lyde, som mennesker med normal hørelse kan høre.

Høretabet kan gøre, at der er nogle bestemte stavelser og lyde, som er svære at høre. Fx bliver konsonanter med et højt toneleje, som f, s og t, nemt overdøvet af høje vokaler med et lavere toneleje som a, o og u.

Har man høretab er det svært at høre, hvis personer hvisker. Det kan også være svært at høre musik og se film med samme lydstyrke som andre.

1-2 ud af 1000 nyfødte børn har høretab og ved fireårsalderen har ca. 3 ud af 1000 børn høretab. Kun en lille del af børnene med høretab er helt døve, og ca. 95% af alle børn med høretab har talesprog og går på almindelige skoler. De fleste børn med høretab bruger høreapparater. Nogle bruger et særligt apparat, der hedder CI (Cochlear Implant). Et cochlear-implantat er et elektronisk medicinsk udstyr, som erstatter det ødelagte, indre øres funktion. I modsætning til høreapparater, som forstærker lyde, udfører cochlear-implantater arbejdet for ødelagte dele i det indre øre (cochlea) ved at sende lydsignaler til hjernen. Et barn med CI har muligheden for at lære at høre, blive god til at lytte og udvikle et talesprog. Det er dog afgørende, at barnet modtager specialiseret genoptræning.

Selvom man har et høreapparat eller et CI, så hører man ikke ligeså godt som alle andre. Måske går det fint nok, når der er to, der taler sammen. Men det er ofte svært at høre, når flere taler samtidig eller når der er støj i klassen.

Når man har et høretab, så kan man også godt blive mere træt, fordi man bruger en masse energi på at lytte og forstå.

Hvis du har en klassekammerat med høretab, så skal din klasse og undervisningen indrettes på en måde, der er god for alle: Klasseværelset skal lyddæmpes, så den støj der er, generer mindst muligt. F.eks. kan man sætte tennisbolde under stolene, så de ikke larmer så meget.

Nogle børn med høretab bruger noget, der hedder FM-udstyr. Det betyder, at læreren, og måske også eleverne, taler i en mikrofon, og der er kun én, der må tale ad gangen. På den måde skabes der taledisciplin og ro, der er til gavn for alle i klassen.

Når man har høretab, har man mulighed for at komme på hørelejr og møde andre børn med høretab. Det er ret fedt.

Mange tror, at det kun er ældre mennesker, der har høretab. Det er ikke sandt! Høretab findes i alle aldre. Heldigvis kan mange blive godt hjulpet med høreapparater og høretekniske hjælpemidler. Men det er stadig vigtigt at tage hensyn.

Nogle børn med høretab hører så godt, så de ikke behøver at kigge på den, der taler. Andre har brug for at mundaflæse, derfor er det vigtigt, at de kan se dit ansigt. I frikvartererne kan det nogle gange være svært at høre alt, fx regler i lege, så hjælp din kammerat med høretab ved at forklare regler i legene.

Hvis du er sidekammerat til en elev med høretab, så kan det være en stor hjælp, at du gentager, når der er noget, som din kammerat med høretab ikke har hørt. Tal tydeligt og ikke for hurtigt, lad være med at råbe.

Husk også ikke at tale i munden på hinanden, være stille og følge lærerens regler. Det gør det godt at være i klassen for alle elever.

Hvis eleven med høretab har FM-udstyr, så er der kun én, der må tale ad gangen. Det er godt for alle i klassen. Nogle elever med høretab har ekstra støttetimer. Nogle klasser har det, der hedder et Sound Field anlæg, der får lærerens stemme til at lyde højere for alle i klassen.

Måske er der en talehørepædagog på skolen, der kan lære hele klassen noget om høretab og kommunikation. Det er virkelig spændende. Du kan få demonstreret, hvordan et høretab opleves.

Det er vigtigt, at du som lærer ved noget om høretab, og hvordan man bedst kompenserer for det. Rigtig mange af tingene, som hjælper elever med høretab, er faktisk til gavn for alle. Fx skal klassen være lyddæmpet, så støj generer mindst muligt.

Mange forældre til børn med høretab har rigtig meget viden om handicappet, som de gerne vil dele, så tøv ikke med at spørge.

Nogle forældre vil også gerne være ansvarlige for høre-teknikken i klassen.

 • Det er afgørende vigtigt med en god klasseledelse, så der er ro og orden.
 • Placer eleven rigtigt, så han/hun har godt udsyn til både dig og de andre elever.
 • En stol med drejesæde kan være til gavn, så eleven lettere kan rette sig mod den, der taler.
 • Vær klar over, om eleven støtter sig til mundaflæsning.
 • Find ud af om eleven hører dårligt på begge ører.
 • Vær opmærksom på, om eleven med høretab har hørt og forstået, hvad de andre elever siger.
 • Vær opmærksom på om elevens høretab kræver ekstra støtte og tænk over, hvordan eventuelle støttetimer bruges bedst.
 • Husk at børn med høretab er forskellige, ligesom alle andre børn.
 • Brug ekspertisen fra PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), Center for Høretab, Høreforeningen eller VISO (Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og på specialundervisningsområdet).
  Få evt. besøg af en ekspert i klassen.
 • Dygtiggør dig på området; snak med din skoleleder om dette.