Vi har følgende fem mål med indsatsen, som vi håber at nå i mål med i løbet af indeværende og næste skoleår:

  1. Give eleverne i den danske grundskole en bred forståelse af handicap og særlige behov. Med andre ord – inklusion – og hvorfor inklusionsindsatsen er blevet igangsat. Dette indebærer formidling af viden omkring fordelene ved det mangfoldige og inkluderende klassefællesskab og ansvaret og mulighederne for at støtte hinanden i klassen, når der er klassekammerater, der på forskellig vis har udfordringer i skolen.
  2. Sørge for at eleverne i grundskolen har en basal forståelse for forskelligheder, herunder formidle viden om forskellige former for handicap – både synlige og usynlige handicap og diagnoser. Eleverne skal have viden om, hvordan de bedst kan bidrage til at klassekammerater med særlige behov bliver en del af klassens fællesskab.
  3. Give eleverne konkrete værktøjer til at agere aktivt og inkluderende, så de dermed også kan handle aktivt for at støtte op om nuværende og nye klassekammerater med særlige behov.
  4. Sikre at inklusion ikke er et tabu på landets skoler. Det vil sige at skabe et åbent miljø i og omkring klassen, hvor elever, lærere og forældre kan tale om inklusion, og hvordan de hver især kan bidrage til at støtte op om inklusion.
  5. Fokusere på aktiv inddragelse af forældrene som ressource og vigtig brik i forhold til at skabe en succesfuld inklusionsindsats.

Vores målsætning er, at vi i projektet får besøgt minimum 540 skoler og får afholdt minimum 160 debatter/oplæg samt 54 workshops med elever rundt i hele landet!