Alle Med – Inklusion i øjenhøjde

Som en del af projektet gennemfører vi en visuel informationskampagne med plakater, flyers, videoer og oprettelse af en hjemmeside.

Derudover udvikler vi materiale til undervisning, hvor I gennem fx rollespil og dialogkort kan gennemføre klassediskussioner om inklusion.

Vi kører rundt i hele landet og besøger en masse skoler og fortæller om projektet og afleverer materiale, som kan bruges i klassen, til forældremøder og til pædagogiske møder.

Herudover har vi uddannet et stort hold Frontløbere, der henholdsvis er sekretariatsfrivillige i Danske Skoleelever eller frivillige i Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH).

Frontløberne er klar til at tage ud på skoler og holde oplæg og debatter eller workshop med elever for at informere om handicaps, diagnoser, inklusion og fællesskab og for at opfordre hver især til refleksion omkring deres egen rolle i forhold til inkluderende fællesskaber.