Når man lider af døvhed, betyder det, at man slet ikke kan høre eller har så stort et høretab, at man ikke er i stand til at følge talesprog. Nogle døve har noget som bliver kaldt en ‘Cochlear implant’ (CI). Det er et elektronisk apparat, der overtager ørets rolle. Så det gør at et barn med det apparat og med den rette støtte har mulighed for at lære at tale.

Hvis du har en klassekammerat, som er døv, får du viden om et unikt sprog, nemlig dansk tegnsprog, som du forhåbentlig hurtigt vil lære for at kunne lege med din kammerat. På den måde lærer du et helt nyt sprog, som der ikke er mange andre, der kender. Det er da lidt sejt!

Mennesker, der ikke kan høre, bruger ofte deres øjne meget til at få information, så de kan være rigtig gode til at se detaljer og få øje på noget, som andre måske ikke er opmærksomme på.Med en døv klassekammerat vil du kunne lære at lege med meget brug af kropsprog og ansigtsudtryk, og du kan også lære ikke være så nervøs for at gøre noget anderledes.

Dit klasseværelse vil også være tilpasset din døve kammerat, så i stedet for at sidde på rad og række, vil I sidde sådan, at I alle kan se hinanden.

Du kan som klassekammerat lære dansk tegnsprog og tale med din døve kammerat, så I kan have det sjovt sammen. I kan lege med sprog, og sammenligne forskelle og ligheder i, hvordan I kommunikerer på hhv. dansk talesprog og dansk tegnsprog. Du kan også tage med din kammerat på sjove og spændende arrangementer for døve børn og deres kammerater. Det kan f.eks. være et tegnsprogskursus, en weekendtur med sprogleg og nordiske børnelejre som Danske Døves Ungdomsforbund arrangerer i samarbejde med Island, Finland, Norge og Sverige.

Har du en klassekammerat, der har cochlear implant, kan du lære mere om, hvordan man bedst taler med en, der har høretab. For eksempel er det vigtigt at have øjenkontakt, så din kammerat kan mundaflæse dig, og det er en stor hjælp at sørge for, at vennerne ikke taler i munden på hinanden. Hvis din kammerat har cochlear implant er det en rigtig god idé, hvis I bruger tid på at ”lege med lyde”. I kan for eksempel spille musik sammen, da din kammerat så har mulighed for at kunne udvikle sin sans for lyd.

Det er vigtigt at tale klart og tydeligt – og ikke for hurtigt. Prøv også at undgå baggrundsstøj så meget som det er muligt, når I taler sammen. Hold øjenkontakt og sørg for, at din kammerat kan se din mund, så det er muligt for ham/hende at mundaflæse.

Tegnsprog er rigtig vigtigt, hvis I har et døvt barn på skolen. Det er vigtigt at huske på, at det er tegnsproget, der er ”barnets sprog”, og det har således meget stor betydning for barnets både faglige og sociale udvikling, at barnet har gode kommunikationsmuligheder i skolen. Hvis undervisningen foregår med en lærer, der ikke kan dansk tegnsprog, er det derfor vigtigt, at en tegnsprogstolk kommer ind i klassen.

Hvis en elev har høretab, bruger han/hun meget af sin energi på at høre, og kan derfor have mindre energi til at forstå, hvad der bliver sagt og til at huske det efterfølgende. Derfor er det vigtigt, at børn med høretab får adgang til den bedst mulige lyd i undervisningen. Blandt andet kan der bruges teknologiske hjælpemidler til at få en ”ren lyd”, og desuden er en god akustik i lokalet afgørende for et godt lyttemiljø. Forskning viser, at der er mindre støj i lokaler, hvor der er en god akustik. En god akustik er dermed til glæde for både voksne og børn – uanset om man har normal hørelse, eller man har et høretab.

Der er nogen, der tror, at hvis man ikke kan høre, kan man ikke følge ligeså godt med som andre, men ofte er døve på forkant med opfindelser og brug af visuel teknologi. Faktisk er manden, der er bedre kendt som ”en af Internettets fædre”, Vint Cerf, døv.Og hvor ville vi være uden opfinderen af lyspæren, Thomas Edison? Edison var også døv, og han mente, at døvheden ”var til stor gavn for ham”, fordi det gjorde det muligt for ham at fokusere på sit arbejde uden forstyrrelser fra alle de lyde, der er i verden.

Som leder, lærer eller pædagog kan du sørge for et tegnsprogskursus for alle på skolen, som på en sjov måde vil give jer mere viden om dansk tegnsprog, tegnsprogsmiljø og minoritetskultur. Samtidig fremhæver du også herved, at dansk tegnsprog er en lettilgængelig kommunikationsmulighed for dem, der ønsker det.Ved at ansætte mennesker med høretab eller døve i en funktion som fx lærer, leder, kantinepersonale, pædagog, medhjælper eller andet, giver du døve elever en fantastisk mulighed for at have en at identificere sig med, så han eller hun ikke føler sig så anderledes.