Epilepsi er et samlet navn for en gruppe af sygdomme, som har det til fælles, at der kommer forskellige former for anfald, hvor man mister kontrollen over dele af eller hele kroppen. Anfaldene skyldes, at der pludselig er en overaktivitet i en del af hjernens celler.

Epilepsi er dermed mange forskellige sygdomme, der har vidt forskellige årsager.
Epilepsianfald er meget forskellige, opleves meget forskelligt og ser meget forskellige ud fra person til person.

Det kan for eksempel vise sig som:
– kortvarige tilfælde affjernhed, hvor personen “falder i staver”.
– en pludseligændring i væremåde, hvor personen fx snakker sort.
– krampeanfald, hvor hele kroppen ryster.

Nogen mister bevidstheden (besvimer), andre bliver lidt uklare og vrøvler måske lidt, mens andre igen er ved fuld bevidsthed (helt vågne) under hele anfaldet.
Det er forskelligt, hvordan man reagerer efter et anfald. Nogle er helt sig selv lige med det samme, andre føler sig trætte og forvirrede og kan have problemer med at huske. Andre igen kan have hovedpine, være irritable eller have brug for at sove.

Vær åben og spørg ind til, hvad du skal gøre hvis din klassekammerat får et anfald. Få viden om hvordan din kammerats anfald ser ud, og hvor længe det ca. varer. Måske har han/hun et filmklip med anfaldet, du kan se. På den måde får du en fornemmelse af, hvad du kan forvente, hvis din kammerat får et anfald, mens du er der. Det kan give tryghed for både dig og din kammerat, at du på den måde er forberedt på, hvordan et anfald kan være, og du kan få spurgt din kammerat, om der er noget bestemt du kan gøre, mens det står på.

Det kan være din kammerat har brug for at hvile sig efter et anfald. Måske tilbyder du at hjælpe din kammerat hen til et sted, hvor der er fred og ro, eller du henter en pude eller et tæppe, hvis han/hun allerede ligger ned og kan blive liggende der.

Der er mange ting, der kan støtte elever med epilepsi – og også mange andre – i forbindelse skoleopgaver:
• Læsestøttetil opgaverne (og til tekster i dansk) fx oplæsning.
• Overskueligt sat op(fx en opgave pr. side).
• Hjælp til skifti og af opgaver.
• Sprogligt skal det værekonkret formuleret.

Tid – pres og tempo:
• Mulighed forlængere tidtil løsning af opgaverne (individuelt – nogen personer skal ikke bruge så meget tid).
• Mulighed forpauser.

Rammer:
• Mulighed for at siddeafskærmet– fx i enerum, så man har god ro omkring sig.
• Mulighed for brug af tekniske hjælpemidler.

• “At der kun findes én slags epilepsi, og det er med voldsomme krampeanfald”. Dette er ikke rigtigt – der findes mange forskellige former for anfald, og det er slet ikke alle, der får kramper.

• At “når man har epilepsi, så er man nok ikke rigtig klog…”. Fakta: At have epilepsi betyder ikke, at man er mindre intelligent end andre.

• “At epilepsi smitter”. Fakta: Epilepsi smitter ikke på nogen måde.

Søg viden – der findes en masse brugbar viden og forskelligt informationsmateriale om epilepsi på Dansk Epilepsiforenings hjemmeside www.epilepsiforeningen.dk

Læs fx udgivelserne:
Elever med epilepsi- Inklusion i skolen
Socialstyrelsen 2014
Epilepsi – Inklusion” Dansk Epilepsiforeningsmedlemsblad nr. 1/2014