Muskelsvind er en fælles betegnelse for mange forskellige sygdomme, som har det til fælles, at de påvirker musklernes evne til at bevæge sig. For nogen betyder det, at de aldrig har kunnet gå, for andre, at de fx har svært ved at rejse sig fra en stol eller har meget svært ved at gå på trapper og måske tit falder.

Nogle gange har man nedsat kraft i sine hænder og kan derfor ikke tegne eller skrive så lang tid ad gangen som andre elever. Muskelsvind kan også betyde, at man bliver hurtigere træt og er oftere syg af forkølelse og evt. lungebetændelse end andre.

Ved at have en elev med muskelsvind i klassen, kan der blive en større forståelse for anderledeshed. Jo mere kendskab elever, forældre og lærere får til elever, der har en funktionsnedsættelse, jo mindre mystisk bliver det. Så kan man i stedet fokusere på de kvaliteter, vi alle sammen har.

Flere børn og unge med muskelsvind fortæller, at både kammerater og lærere sommetider tror, at de er sure, men det er de som regel ikke – de er bare trætte.

Nogle tror også, at man dør af muskelsvind, men der findes mange forskellige former for muskelsvind. De former for muskelsvind, som man for 20 år siden døde af, kan man i dag få hjælp til at leve med.

Husk på, at når man går usikkert, så falder man lettere, og derfor venter mange elever med muskelsvind med at gå ud af lokalet til vennerne er ude af døren, for ikke at blive væltet i mylderet. Hvis man sidder i en el-kørestol, kan man ikke altid komme ind ad den samme indgang som klassekammerater til fx hallen. Spørg din klassekammerat, om I skal følges – alle kan lide at have en at følges med.

Vær over for din klassekammerat med muskelsvind, som du er over for andre, og tal, som du plejer – det er rarest ikke at føle sig anderledes.

Vil du vide mere kan de se på medlemsforeningen Muskelsvindfondens hjemmeside: www.muskelsvindfonden.dk

Her står der en masse om forældregrupper, sommerlejre, klubdage, spejderture, Cirkus Summarum og meget andet.